Linsen communicatie
Linsen Communicatie - Geeft je impact een boost

Infographic voorbeelden

Infographic voorbeelden van ons. Je kunt infographics voor heel veel doelen gebruiken. Kijk maar.

9-11 overzicht – AD

Infographic met overzicht van 9-11 - aanval. Voor AD.

Doel: Volgende morgen AD-lezers informeren over de ramp.

Dik rapport overzichtelijk maken – U10

Infographic inhoud overdrachtsrapport Regio Utrecht (U10)

Klikbare Infographic voor U10 om snel in een dik rapport te zoeken. Doel: Nieuwe wethouders en ambtenaren snel inpraten in wat er op stapel staat in de regio Utrecht (U10) door het overdrachtsrapport op een aantrekkelijke manier snel scanbaar te maken. Gebruikers kunnen vanuit de labels in de eerste laag snel doorklikken naar ‘hun’ onderwerp in diepere lagen. Online en offline bij presentatie.

Reorganisatieproces verhelderen – Portaal

KJlikbare infographic over plaatsingsproces bij reorganisatie bij woningbouwcorporatie Portaal

Klikbare infographic over het herplaatsingsproces van medewerkers bij de reorganisatie van woningbouwcorporatie Portaal. Doel: Medewerkers optimale zekerheid geven wanneer wat bekend wordt, wanneer ze wat moeten doen en wanneer ze meer zekerheid kunnen verwachten in deze onzekere reorganisatieperiode. Gebruikers kunnen vanuit de infographic doorklikken naar diepere informatie. Bij groepspresentaties, online documentatie op intranet, als reminder in print.

Lobby-infographic – TNO

Infographic over het proces van industrieel water hergebruik voor TNO

Infographic over het proces van industrieel water hergebruik voor TNO als lobby-instrument. Doel: Lobby-instrument naar de Europese Commissie om de inhoud van een subsidieprogramma te bepalen om kans op financiering te vergroten. Als begeleidende illustratie en als praatplaat bij presentaties.

Roadmap Onderzoekslijnen ECN

Biomassa onderzoekslijn

5 infographics die de onderzoekslijnen van de ECN vanaf 2016 beschrijven. Intussen is ECN opgegaan in TNO. Doel: Potentiële samenwerkingspartners snel inzicht geven in de expertise en onderzoekslijnen van ECN en om met hen in gesprek te komen.

Gedateerde behandeling diabetes mellitus type 2 – AD

Diabetes

 

Herontwerp primair proces – Mercon

Nieuw primair proces van Mercon verbeeld

Infographic van het breed gedragen nieuwe primair proces van Mercon. Doel: een nieuwe primair proces helpen ontwikkelen door interactief tot een gedragen eindbeeld te komen.


 

Video testimonial:

Overzicht certificaten Nederlands als vreemde taal – Taalunie

Infographic overzicht van de opeenvolgende certificaten Nederlands als vreemde taal van de Taalunie.

Doel: Anderstaligen, die Nederlands willen leren, inzicht geven tot welke certificaten van de Taalunie ze opgeleid kunnen worden, en wat ze met die certificaten kunnen.

Stappen naar een omgevingsvergunning – OBV

Infographic voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst - OB - over processtappen om een omgevingsvergunning te krijgen (zeg bouwvergunning).

Infographic voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst – OBV – over de processtappen om aan een omgevingsvergunning te komen (zeg bouwvergunning). Doel: Kavelkopers met een handleiding helpen zo efficiënt mogelijk aan een omgevingsvergunning te komen.

Hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen – Waterschap HHNK

Infographic over hoe een waterschap MVO kan inbouwen in haar proces

Infographic over hoe het waterschap HHNK maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) kan inbouwen in haar proces. Doel: Het HHNK-management inzicht geven in hoe het mvo handen en voeten kan geven in het uitvoeringsproces, zodat het beleid kan maken.

Social media teaser radio-programma – NPO

Infographic over top 5 angsten in Nederland als social media teaser voor radioprogramma over Angst in Nederland

Infographic als social media teaser voor een NPO-radio 5-programma over Angst in Nederland. Doel: Luisteraars naar het radioprogramma trekken.

Boeksamenvatting in infographic – Klaver Coaching

Infographic van boeksamenvatting over het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school

Infographic van boeksamenvatting over het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school. Voor Klaver Coaching en Training. Doel: Schoolleiders overtuigen dat ze met deze methode de betrokkenheid van ouders kunnen stimuleren. En dat ze vervolgens een advies- of begeleidingstraject willen van Klaver om dit toe te passen op hun school.

Case-infographic voor jaarverslag – ICCO

Infographic over een landrechten-case voor jaarverslag ICCO

Infographic over een landrechten-case voor jaarverslag ICCO. Doel: Voor lezers van het jaarverslag aantrekkelijk presenteren van een specifieke ICCO-case over landrechten in Vietnam.

Samenvatting research project voor Zwaartekracht-call NWO 1 – WUR

Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC)

Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC) o.l.v. Meteorology and Air Quality Group van de Wageningen Universiteit. Doel: Voor leken verhelderen van nut en bedoeling van het onderzoeksprogramma waarvoor DARC subsidie aanvraagt. De wetenschappers onderzoeken de invloed van de kleinste gasmoleculen, bijvoorbeeld uit huidmondjes in bladeren, op wolkenvorming, weer- en klimaatverandering. De leken beslissen mee over wel of geen subsidie.

Samenvatting research project voor Zwaartekracht-call NWO 2 – WUR

Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC) o.l.v. de Wageningen Universiteit.

Infographic voor Zwaartekracht-subsidieaanvraag van het Dutch Atmosferic Research Centre (DARC) o.l.v. de Wageningen Universiteit. Doel: Voor prominente vakgenoten verhelderen van de plaatsen op aarde en in de atmosfeer waar DARC onderzoek wil doen. De vakgenoten beslissen over de kwaliteit van de subsidie-aanvraag.

Omslag Zwaartekracht-subsidieaanvraag – RU Nijmegen

Infographic-beeld voor de omslag van de Zwaartekracht-subsidie-aanvraag Bits & Brains

Infographic-beeld voor de omslag van de Zwaartekracht-subsidie-aanvraag Bits & Brains o.l.v. het Institute for Molecules and Materialsvan de Radboud Universiteit. Doel: Aansprekende omslag maken om beslissers een snelle indruk te geven van de bedoeling van het voorgestelde onderzoek: nieuwe materialen en op de hersenen geïnspireerde concepten toepassen op lage energie informatieprocessing.

Versoepelen verwachtingenmanagement Spoedeisende Hulp – Meander MC

Infographic voor het MeanderMC in Amersfoort over de wachttijden bij de Spoedeisende Hulp

Infographic voor het MeanderMC in Amersfoort over de wachttijden bij de Spoedeisende Hulp en de redenen daarvan. Doel: De verwachtingen managen van bezoekers van de Spoedeisende Hulp zodat ze medewerkers minder aanspreken met telkens dezelfde vragen.

Versoepelen behandeling patiënten – Meander MC

Infographic voor MeanderMC die patiënten helpt alle noodzakelijkheden bij zich te hebben en de informatie te geven die hun behandeling of opname vergemakkelijkt. Doel: De behandeling van patiënten versoepelen.

Infographic voor MeanderMC die patiënten helpt alle noodzakelijkheden bij zich te hebben en de informatie te geven die hun behandeling of opname vergemakkelijkt. Doel: De behandeling van patiënten versoepelen.

Verhelderen bedrijfsaanbod – Nieuwe Tijden

Infographic voor het bedrijf Nieuwe Tijden die vertelt hoe Nieuwe Tijden werknemers helpt om in balans te komen

Infographic voor het bedrijf Nieuwe Tijden die vertelt hoe Nieuwe Tijden werknemers helpt om in balans te komen of blijven tussen wat ze zelf wil leren en toevoegen en anderzijds wat het bedrijf vraagt. Doel: Opdrachten krijgen van grotere bedrijven om werknemers te begeleiden bij de veranderingen in het bedrijf.

Verhelderen doel programma – Rijkswaterstaat

Infographic uit een serie voor Rijkswaterstaat

Infographic uit een serie voor Rijkswaterstaat die vertelt wat het doel is van het programma AIRBIM. Doel van de hele serie: Rijkswaterstaat-medewerkers motiveren mee te werken aan de totstandkoming van 1 informatieportal voor alle informatie die in en uit Rijkswaterstaat gaat.

Uitleggen nieuw afvalscheidingsbeleid – Scherpenzeel

Infographic die kort het nieuwe afvalscheidingsbeleid van de gemeente Scherpenzeel

Infographic die kort het nieuwe afvalscheidingsbeleid van de gemeente Scherpenzeel uitlegt voor bewoners. Doel: Bewoners informeren over wat ze moeten weten over het nieuwe afvalscheidingsbeleid en bevorderen dat zij het afval beter scheiden.

Bevorderen overgang naar nieuw factureringssysteem – PFZW

Infographic uit een serie die deelnemende werkgevers aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Infographic uit een serie die deelnemende werkgevers aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn uitlegt hoe de nieuwe factuur in elkaar zit en waar de verschillende gegevens op slaan. Doel: Deelnemende werkgevers informeren over de opzet van de nieuwe factuur en vragen daarover zoveel mogelijk van te voren afvangen zodat de transitie naar nieuwe facturering soepel verloopt.

Samenvatting minor juridische opleiding – HvA

Infographic voor de HvA-opleiding Rechten over de minor

Infographic voor de HvA-opleiding Rechten over de minor ‘Juridische uitdagingen in de digitale samenleving’. Doel: Kandidaat-deelnemers snel informeren over wat de minor behelst, wat de studenten krijgen, wat ze ermee kunnen en hoe ze zich verder kunnen informeren. Door deze presentatie is de instroom toegenomen.

Beslisboom over doden van vee: wat mag? – NWO

Infographic over ethische beslisboom wanneer je gehouden dieren mag doden of niet

Infographic over ethische beslisboom wanneer je gehouden dieren mag doden of niet voor NWO– Ethiek & Beleid. Het doden van zieke of oude productiedieren is een maatschappelijk moreel probleem Ethiek-onderzoekers en diergeneeskundigen hebben een beslisboom ontwikkeld Doel: Samenvatten en kort en krachtig communiceren van de beslisboom naar mensen die met het dilemma zitten wat te doen met ziek of oud vee.

Samenvatting onderzoeksresultaat integriteit overheid – NWO

Infographic die resultaat onderzoek samenvat over de integriteit van de overheid

Infographic die resultaat onderzoek samenvat over de integriteit van de overheid. Voor NWO– Ethiek & Beleid. Doel: Kort samenvatten van de onderzoeksresultaten over de integriteit van de overheid voor lezers van het NWO-magazine Ethiek & Beleid.

Verhelderen studiepad MBO – Da Vinci College

Infographic over opbouw opleiding Da vinci College met het populairste leerpad

Infographic over opbouw opleiding Da Vinci College met het populairste leerpad. Doel: Ouders en aankomende leerlingen tonen welke mogelijkheden ze hebben bij het da Vinci College.

Ethische toets xenotransplantatie van organen – NWO

Infographic: hoe werkt xenotransplantatie en hoe kun je de ethische aanvaardbaarheid daarvan toetsen?

Infographic: hoe werkt xenotransplantatie en hoe kun je de ethische aanvaardbaarheid daarvan toetsen. Voor NWO– Ethiek & Beleid. Doel: Kort samenvatten van de onderzoeksresultaten over de toelaatbaarheid van xenotransplantatie voor lezers van het NWO-magazine Ethiek & Beleid.

Illustratie urban smart water grid – TNO

Infographic over hoe een Urban Smart Water Grid werkt. Voor TNO.

Infographic over hoe een Urban Smart Water Grid werkt. Voor TNO. Doel: Bij prospects in een vis-à-vis-presentatie inzicht geven in hoe een Smart Water Grid eruit kan zien. Ook als illustratie bij artikel.

Infographic procesverandering – ABN-AMRO

Infographic over een nieuw proces bij ABNAMRO.

Infographic voor ABN-AMRO die in detail toont hoe een cruciaal IT-proces in de toekomst moet worden uitgevoerd. Het vat een powerpoint van 72 slides vol schema’s samen in 1 plaat. Doel: IT-professionals sneller en eenduidiger inzicht geven in hoe het proces voortaan moet verlopen en welke opleveringsproducten bij elke fase horen. Zo moet de introductie van het veranderde proces sneller gerealiseerd worden. Dat is gelukt.

Overzicht beleidsscenario’s om keuze te versoepelen – Veghel

De 4 scenario's van de gemeente Veghel om een veevoerfabriek te verbouwen tot theater

Infographic voor de gemeente Veghel over de 4 verbouwingsscenario’s van een veevoerfabriek tot een theatergebouw. Doel: de Gemeenteraad in staat stellen de verschillen tussen de 4 opties snel te overzien zodat ze snel tot een besluit kan komen over het voorkeursscenario. Dat is bereikt.

Subsidieaanvraag als infographic – De Zonnebloem

zonnebloemauto

Infographic voor De Zonnebloem over de marktsituatie van invalidenvervoer in Nederland, en over hoe een auto eruit zal zien die in het tekort voorziet. Doel: Subsidiegevers snel inzicht geven in de markt van het invalidenvervoer, en hen motiveren De Zonnebloem te steunen.

Interactieve samenvatting rapport – UNEP

UNEP

Samenvatting van een rapport van 164 pagina’s. Dit is 1 infographic uit een serie van 5. Het rapport is van het International Resource Panel van de United Nations Environment Programme, de organisatie van de Verenigde Naties die de milieuactiviteiten van de VN coördineert. Doel: Bij de presentatie van het rapport de internationale pers en beleidsmakers snel inzicht geven in de resultaten van het onderzoek.

Bekijk video:

Infographic samenstelling CNaVT-bestuur – Taalunie

Taalunie

Infographic over de samenstelling van het CNaVT-bestuur. Doel: De minister van OC&W in een oogopslag de opbouw van het bestuur duidelijk maken.

Overzicht: waar moet men hoeveel betalen voor een examen – Taalunie

TaalunieL

Infographic die toont in welke landen een CNaVT-examen gedaan kan worden en tegen welk tarief. Doel: Kandidaten snel duidelijk maken in welke landen CNaVT-examen gedaan kan worden tegen welk tarief.

Infographic jaarverslag (voor mobiel) – Pensioenfonds Beton

pensioen

Klikbare infographic ladder voor website en mobiele telefoons van de belangrijkste gegevens uit het jaarverslag 2018 van het Pensioenfonds Beton. Doel: Deelnemers van het Pensioenfonds snel informeren over de stand van zaken en doorkliks bieden naar verdiepende informatie. Verder stimuleren dat zij hun e-mailadres opgeven om in de toekomst hen te kunnen mailen.

Infographic jaarverslag (voor desktop en print) – Pensioenfonds Beton

Pensioenfonds Beton Infographic Jaarverslag 2018

Geeft dezelfde informatie als de infographic hiernaast, maar dan als horizontale infographic. Om te downloaden van de website, om te printen en om af te drukken in een magazine van het Pensioenfonds Beton. In deze vorm niet geschikt voor mobiele telefoons. Bevat de belangrijkste gegevens uit het jaarverslag 2018 van het Pensioenfonds Beton. Doel: Deelnemers van het Pensioenfonds snel scanbaar informeren over de stand van zaken. Verder stimuleren dat zij hun e-mailadres opgeven om in de toekomst hen te kunnen mailen.

Overzicht 4 aanbestedingsprocessen – Nationale Politie

Facility management aanbestedingsproces uitgewerkt


Complexe infographic voor de Nationale Politie, onderdeel PDC-Facility Management. Doel: Alle betrokkenen bij aanbestedingen naar overeenstemming loodsen over hoe de verschillende aanbestedingsprocessen aangepakt moeten worden in de Plan en Do-fase van de PDCA-cyclus en het eindresultaat in 1 grote overzichtsplaat presenteren die als grote poster en als naslagwerk gebruikt kan worden.

Lobby-infographic om samenwerkings-partners te vinden – ZonMw

Infographic Gezondheidseffecten van klimaatverandering

Interactieve infographic met doorkliks naar diepere informatielagen over het programma ‘Gezondheidseffecten van klimaatverandering’ van ZonMw. Doel: een effectief lobby-instrument maken om ministeries mee te krijgen in de financiering en inhoud van dit onderzoeksprogramma.

Uitleg Basiskwaliteit Natuur – Vogelbescherming

Basiskwaliteit Natuur: wat is het? waarom is het belangrijk? Wat kun je ermee?

Basiskwaliteit Natuur is een nieuw, nog vrijwel onbekend begrip in het biodiversiteitsbeleid. 3 infographics leggen het uit. Doel: Voor burgers, ambtenaren en bestuurders uitleggen wat het is, waarom het belangrijk is, hoe je het meet en wat je ermee kunt. En dat ze het daardoor gemakkelijker gebruiken om samen tot goed beleid te komen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning geldaanvragers onderzoek – RU Nijmegen

Ondersteuningsproces voor funding van onderzoeksvoorstellen

Ondersteuningsproces voor funding van onderzoeksvoorstellen Doel: onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen snel inzicht geven in welke fases van het onderzoeksfinancieringsproces zij welke ondersteuning kunnen krijgen van een speciale ondersteuningsafdeling.

Maak nu een afspraak:     Contact