Linsen communicatie

Infographics

Infographics zijn voor heel veel doeleinden te gebruiken. Hieronder ziet u voorbeelden daarvan.

Infographic met overzicht van 9-11 - aanval op Twin Towers - New York. Voor AD.

Infographic met overzicht van 9-11 – aanval op Twin Towers – New York. Voor AD. Doel: Volgende morgen lezers informeren over de ramp.

Infographic inhoud overdrachtsrapport Regio Utrecht (U10)

Klikbare Infographic voor U10 om snel in een dik rapport te zoeken . Doel: Nieuwe wethouders en ambtenaren snel inpraten in wat er op stapel staat in de regio Utrecht (U10) door het overdrachtsrapport op een aantrekkelijke manier snel scanbaar te maken. Gebruikers kunnen vanuit de labels in de eerste laag snel doorklikken naar ‘hun’ onderwerp in diepere lagen. Online en offline bij presentatie.

KJlikbare infographic over plaatsingsproces bij reorganisatie bij woningbouwcorporatie Portaal

Klikbare infographic over het herplaatsingsproces van medewerkers bij de reorganisatie van woningbouwcorporatie Portaal. Doel: Medewerkers optimale zekerheid geven wanneer wat bekend wordt, wanneer ze wat moeten doen en wanneer ze meer zekerheid kunnen verwachten in deze onzekere reorganisatieperiode. Gebruikers kunnen vanuit de infographic doorklikken naar diepere informatie. Bij groepspresentaties, online documentatie op intranet, als reminder in print.

Infographic over het proces van industrieel water hergebruik voor TNO

Infographic over het proces van industrieel water hergebruik voor TNO als lobby-instrument. Doel: Lobby-instrument naar de Europese Commissie om de inhoud van een subsidieprogramma te bepalen om kans op financiering te vergroten. Als begeleidende illustratie en als praatplaat bij presentaties.

Infographic met beslisboom over wanneer je welke medicijnen krijgt als je diabetes mellitus type 2 hebt. De inhoud is nu gedateerd.

Infographic met beslisboom over wanneer je welke medicijnen krijgt als je diabetes mellitus type 2 hebt. De inhoud is nu gedateerd. Voor AD Gezondheidsbijlage. Doel: Bij artikel over diabetes mellitus type 2 de ontwikkeling van de medicijninzet illustreren.

Het herziene primair proces van Mercon - een tankbouwbedrijf in GorinchemHet herziene primaire proces van Mercon – een tankbouwbedrijf in Gorinchem. De infographic is de backbone geworden van de communicatie van het aangepaste proces in het hele bedrijf. Doel: Het primair proces aan de hand van opeenvolgende visualisaties herdefiniëren (visual consultancy) en verankeren in de organisatie.

Bekijk video testimonial:

Infographic voor de Commissie MER en Adviesbureau Korbee & Hovelynck over hoe je burgerparticipatie kunt combineren met milieueffectrapportage om tot een succesvolle ingreep in de leefomgeving te komen.
Doel:Omgevingsambtenaren tijdens een training snel overzicht bieden over hoe participatie en milieu-effectrapportage in elkaar grijpen.

Infographic NCJ

Infographic voor de NCJ, de innovatie- en kennisorgani-satie van de jeugdgezondheidszorg. Doel: Resultaten presenteren van een onderzoek onder JGZ-organisaties, zodat ze met een call to action zoveel mogelijk het rapport opvragen en een adviesgesprek aangaan met NCJ. De infographic kwam in de binnenkant van een nieuwjaarswens-kaart.

Infographic voor social media als teaser voor marketeer Maaike Gulden

Infographic voor social media als teaser voor marketeer Maaike Gulden. Doel: Start online marketing funnel. De bedoeling is dat mensen doorklikken naar de website om zich verder te oriënteren in het aanbod.

Infographic overzicht van de opeenvolgende certificaten Nederlands als vreemde taal van de Taalunie.

Infographic overzicht van de opeenvolgende certificaten Nederlands als vreemde taal van de Taalunie. Doel: Anderstaligen, die Nederlands willen leren, inzicht geven tot welke certificaten ze opgeleid kunnen worden, en wat ze met elk van die certificaten kunnen.

Infographic voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst - OB - over processtappen om een omgevingsvergunning te krijgen (zeg bouwvergunning).

Infographic voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst – OBV – over de processtappen om aan een omgevingsvergunning te komen (zeg bouwvergunning). Doel: Kavelkopers met een handleiding helpen zo efficiënt mogelijk aan een omgevingsvergunning te komen.

Infographic over hoe een waterschap MVO kan inbouwen in haar proces

Infographic over hoe het waterschap HHNK maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) kan inbouwen in haar proces. Doel: Het HHNK-management inzicht geven in hoe het mvo handen en voeten kan geven in het uitvoeringsproces, zodat het beleid kan maken.

Infographic over top 5 angsten in Nederland als social media teaser voor radioprogramma over Angst in Nederland

Infographic als social media teaser voor een NPO-radio 5-programma over Angst in Nederland. Doel: Luisteraars naar het radioprogramma trekken.

Infographic van boeksamenvatting over het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school

Infographic van boeksamenvatting over het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school. Voor Klaver Coaching en Training. Doel: Schoolleiders overtuigen dat ze met deze methode de betrokkenheid van ouders kunnen stimuleren. En dat ze vervolgens een advies- of begeleidingstraject willen van Klaver om dit toe te passen op hun school.

Infographic over een landrechten-case voor jaarverslag ICCO

Infographic over een landrechten-case voor jaarverslag ICCO. Doel: Voor lezers van het jaarverslag aantrekkelijk presenteren van een specifieke ICCO-case over landrechten in Vietnam.

Infographic over ethische beslisboom wanneer je gehouden dieren mag doden of niet

Infographic over ethische beslisboom wanneer je gehouden dieren mag doden of niet voor NWO– Ethiek & Beleid. Het doden van zieke of oude productiedieren is een maatschappelijk moreel probleem Ethiek-onderzoekers en diergeneeskundigen hebben een beslisboom ontwikkeld Doel: Samenvatten en kort en krachtig communiceren van de beslisboom naar mensen die met het dilemma zitten wat te doen met ziek of oud vee.

Infographic die resultaat onderzoek samenvat over de integriteit van de overheid

Infographic die resultaat onderzoek samenvat over de integriteit van de overheid. Voor NWO– Ethiek & Beleid. Doel: Kort samenvatten van de onderzoeksresultaten over de integriteit van de overheid voor lezers van het NWO-magazine Ethiek & Beleid.

Infographic over opbouw opleiding Da vinci College met het populairste leerpad

Infographic over opbouw opleiding Da Vinci College met het populairste leerpad. Doel: Ouders en aankomende leerlingen tonen welke mogelijkheden ze hebben bij het da Vinci College.

Infographic: hoe werkt xenotransplantatie en hoe kun je de ethische aanvaardbaarheid daarvan toetsen?

Infographic: hoe werkt xenotransplantatie en hoe kun je de ethische aanvaardbaarheid daarvan toetsen. Voor NWO– Ethiek & Beleid. Doel: Kort samenvatten van de onderzoeksresultaten over de toelaatbaarheid van xenotransplantatie voor lezers van het NWO-magazine Ethiek & Beleid.

Infographic over hoe een Urban Smart Water Grid werkt. Voor TNO.

Infographic over hoe een Urban Smart Water Grid werkt. Voor TNO. Doel: Bij prospects in een vis-à-vis-presentatie inzicht geven in hoe een Smart Water Grid eruit kan zien. Ook als illustratie bij artikel.

Blogs
Maak nu een afspraak:     Contact